თუ სწავლა გინდა
   
ბურდული ნანა

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორი


ბიო

ნანა ბურდული - საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და გამოყენებითი სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრ - კონტაქტის დირექტორი. უძღვება სალექციო კურსებს სწავლების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე.

ამჟამად ჩართულია კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსიტიტუტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი განათლებისა და ევროპული აკრედიტაციის 5 წლიან გეშტალტთერაპიის სასწავლო პროგრამაში  (EAGT ) და მოღვაწეობს ფსიქოკონსულტირებისა და გეშტალტთერაპიის (ინდივიდუალური და ჯგუფური) მიმართულებით; ატარებს სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგებს, მათ შორის ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას.

ფსიქოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერი კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილეა საქართველოს უნივერსიტეტში, ასევე მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში; არის ათამდე საბაკალავრო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმღვანელი და ოცდაათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.