თუ სწავლა გინდა
   
თედიაშვილი მარინა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.tediashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიკრობიოლოგია Apr 9 1980 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2016.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.01 2013.07.01
3 გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერების დარგში დირექტორის მოადგილე 2004.03.24 2005.03.10
4 გ.ელიავას სახ.ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი მიკრობული ეკოლოგიის ლაბორატორიის გამგე 10.2006
5 გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი დირექტორი 04.2006 10.2006
6 დ.ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი აიეტი ასოცირებული პროფესორი 01.2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პიკნომეტრული, ვიკოზმეტრული დაკალორიმეტრული კვლევები Un ბაქტერიოფაგის დნმ-ს გამოსვლის შესასწავლად
2 Study of methylation patterns of DNA and specificity of DNA 1978
3 Study of host-specificity systems and DNA -Methylases of Shigella and their phages 1978
4 ფაგები და მათი გამოყენება წამლებისადმი მდგრადი ბაქტერიების წინააღმდეგ 2001
5 Bacillus anthracis შტამების მრავალფეროვნება საქართველოში 2006
6 2016
7 2016
8 2016
9 2016
10 2016
11 2016