თუ სწავლა გინდა
   
წილოსანი გიორგი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • g.tsilosani@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სამედიცინო ინსიტუტი სამკურნალო Dec 7 1988 12:00AM/
2 სტავროპოლის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის ბაკალავრი Jan 1 1900 12:00AM/
3 /
4 • Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti, სამკურნალო ფაკულტეტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.01.01 2017.07.01
2 არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია "ექთს ჯორჯია" პრეზიდენტი 1994/01/01 2012/05/08
3 ქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი პლასტიკური და რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ჯგუფის ხელმძღვანელი 1991.03.19 2003.03.13
4 ქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, მიკროქირურგიის ლაბორატორია უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი 1980/01/01 1991/01/01
5 თბილისის სასწრაფო დახმარების შოკის სააწინააღმდეგო ბრიგადა ქირურგი 1978/01/01 1980/01/01
6 თბილისის მე-8 კლინიკური საავადმყოფო, ქირურგიული განყოფილება სანიტარი 1969/01/01 1970/01/01
7 • ამერიკული arasamTavrobo humanitaruli ორგანიზაცია „ექთს ინტერნაციონალი“-ის საქართველოს ფილიალის “eqTs jorjia,”-ს prezidenti President 10091994

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Assessment of national cardiovascular disease prevention policy in a country undergoing economical and social transition 1996
2 Family medicine development issues in the countries of transition period 1998
3 The AAFPs role in promoting family practice in georgia 2002
4 გულ-სისძარღვთა დაავადებების პრევენციის სტრატეგიული მიმართულებების განვითარება საქართველოში 2004
5 Cardiovascular disease prevention as a priority in national health policy 2004
6 ქართულ-ამერიკული კონტაქტების მნიშვნელობა საოჯახო მედიცინის სწავლების გაუმჯობესებისათვის საქართველოში 2005
7 Inportance of early detection of cronic diseases using screening questionnaires in family practice 2005
8 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დღევანდელი და ხვალინდელი დღე 2012
9 thic code of Georgian phisisyans 2013
10 Code of Conduct for Georgian Physicians and its Implementation plan 2014
11 Missouri Physicians share Medical expertise with the Country of Georgia through A Call to Serve International (ACTS-I) 2015