პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კეზელი თამარ

, დოქტორი

  • t.kezeli@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო Sep 15 2005 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ფაკულტეტი ბაკალავრი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 1981.03.18 2008.03.19
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Head of Translation Editors Committee of - 11th addition Bertram G. Katzungs’ 2011
2 Pharmacology 2010
3 National Drug Formulary for Primary Health Care 2009