პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ნანეიშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი,

  • n.naneishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახ. სამედიცინო ინსტიტუტი პედიატრია Jun 29 1993 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01
2 შემეცნებით-აღმზრდელოობითი ჟურნალი "ევრიკა" მთავარი რედაქტორი 2012/01/01 2011/01/01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ფსიქიატრიის კურსის ლექტორი 2012/01/01
4 თბილისის სახელმწიფო ინსტიტური ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის მაგისტრატურის კურსის მიწვეული პედაგოგი 2009.03.04 2010.03.24
5 წამების მსხვერპლთა ფსიქო-რეაბილიტაციის ცენტრი ექიმი-ფსიქიატრი 2008/01/07 2009/01/31
6 აკად.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა ფსიქიატრი 2008/01/01 2009/12/12
7 მ.ასათიანის საელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ბავშვთა ფსიქიატრ- კონსულტანტი 2007/01/01 2008/01/01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ფსიქიკურ აშლილობათა მართვა და პრევენცია, ფსიქიკური ჯამრთელობა 2006/01/01 2008/01/01
9 მსოფლიო ბანკი პროექტის კოორდინატორი 2005/01/01 2006/01/01
10 სამედიცინო ინსტიტუტი "პანაცეა" ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 2004/01/01 2006/01/01
11 სინერგეტიკული მედიცინის ასოციაცია აღმასრულებელი დირექტორი 2003/01/01 2011/01/01
12 სამედიცინო ინსტიტუტი "ვიტა" ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 2002/01/01 2003/01/01
13 ინსტიტუტი "ფანასკერტელი" და :ლეგია და კომპანია" ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 1999/01/01 2000/01/01
14 საქართველოს შრომის, ჯამრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი, მოსახლეობის ფსიქიკური ჯამრთელობის პროგრამა ექიმი-ფსიქიატრი 1998/01/01 2006/01/01
15 საქართველოს შრომის, ჯამრთელობის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი, მოსახლეობის ფსიქიკური ჯამრთელობის პროგრამა ექიმი-ფსიქიატრი 1998/01/01 2006/01/01
16 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 1997/01/01 1998/01/01
17 სამედიცინო ინსტიტუტი "საქართველო" ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 1996/01/01 1997/01/01
18 კურორტოლოგიის ინსტიტუტი ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 1995/01/01 1996/01/01
19 მ.ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ექიმი-ფსიქიატრი 1994/01/01 2006/01/01
20 ინტერნატურა ფსიქიატრიაში ექიმი-ფსიქიატრი 1993/01/01 1994/01/01
21 უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი სალექციო კურსის ორგანიზება ფროიდის ანალიზურ ფსიქიატრიაში 1993/01/01 1994/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "უარყოფითი მიკროსოციალური ფაქტორების ზემოქმედება იმ ბავშვთა და მოზარდთა დევიაციური ქცევის თავისებურებებზე, რომელთა მშობლები ან ერთ ერთი მსობელი დაავადებულია ალკოჰოლიზმით" 2000
2 "ფსიქიკურ დაავადებათა გავრცელება ფსიქიკური დაავადების განვითარების მაღალი რისკის მქონე პოპულაციაში 2000
3 მენტალური პრობლემების მქონე მშობლების შვილებში ფსიქიკური აშლილობის განვითარების რისკი 2000
4 "შფოთვითი აშლილობების გავრცელება ფსიქიკური აშლილობებისადმი მაღალი რისკის მქონე პოპულაციაში" 2000
5 "ბავშვთა სახლების თანამშრომელთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა" 2000
6 ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებაში 2000
7 საქართველოზე რუსეთის სამხედრო თავდასხმის შედეგები 2000