პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კვანჭახაძე რუსუდან

, დოქტორი

  • r.kvachantiradze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო Jun 28 1989 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი მედიცინის ფაკულტეტი ექიმი-ენდოკრინოლოგი Jan 1 1900 12:00AM/
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი მედიცინის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დედათა და ბავშვთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი 2011.03.08 2012.03.22
2 სამედიცინო ინსტიტუი "ესკულაპი" პრორექტორი სამეცნიერო დარგში 2000/01/01
3 სამედიცინო ინსტიტუტი "ესკულაპი" ენდოკრინოლოგიური კურსის ხელმძღვანელი 1995/01/01 2005/01/01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ლექტორი ნუტრიციოლოოგიის დარგში 2007/01/01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატების რაციონალური გამოყენება დიფუზური ტოქსიური ჩიყვის მკურნალობის დროს 2006
2 იოდით და თიროქსინით მკურნალობის შედარებითი შეფასება ბავშვებში ენდემური ჩიყვის დროს 2006
3 იოდდეფიციტის მქონე დედათა ახალშობილების თირეოიდული 2005
4 პრეპარატ "ტყვიის ნობათი პლუსის" გავლენა იოდის ცვლის მაჩვენაბელზე 2004
5 "თუთიის როლი ბავშვთა ასაკში" 2000
6 Epidemiology of endemic goiter in mountain of adjara autonomy republic 2000
7 გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატების რაციონალური გამოყენება დიფუზური ტოქსიური ჩიყვის მკურნალობის დროს (პროფილაქტიკური მედიცინის და ადამიანის ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები 2000
8 იოდით და თიროქსინით მკურნალობის შედარებითი შეფასება ბავშვებში ენდემური ჩიყვის დროს 2000
9 იოდდეფიციტის მქონე დედათა ახალშობილების თირეოდული სისტემის ფუნქციური მდგომარეობა 2004
10 პრეპარატ "ტყის ნობათი პლუსის" გავლენა იოდის ცვლის მაჩვენებლებზე. 2006