თუ სწავლა გინდა
   
მრევლიშვილი ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

მრევლიშვილი ნანა-ასოცირებული პროფესორი- მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.2001-2005 დოცენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.1998-2006 ქართული ენის მასწავლებელი ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრში. მეცნიერ-თანამშრომელი შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, ის ასევე იყო თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.