თუ სწავლა გინდა
   
მრევლიშვილი ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის . Apr 1 2002 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი Apr 17 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/04/01 2001/04/30
2 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006/10/02
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართულ-საზღვარგარეთული ს\კ ლაბორატორია მეცნიერ-თანამშრომელი 2004/11/01 2006/12/01
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 2001/09/01 2005/06/30
5 ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი ქართული ენის მასწავლებელი 1998/07/02 2006/09/20
6 ჰუმანიტარული აკადემია დოცენტი 1992/09/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები 2001
2 იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება 2001
3 Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) 2002
4 Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews 2003
5 Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes 2003
6 ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი 2005
7 ანა კალანდაძის პოეზია 2005
8 ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში 2005
9 თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები 2005
10 პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის 2005
11 ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები 2006
12 უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
13 სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
14 ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი 2006
15 ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
16 ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები 2006
17 გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი 2006
18 კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით 2006
19 სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2007
20 ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2008
21 აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში 2008
22 ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები 2008
23 დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2008
24 სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' 2009
25 გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან 2009
26 ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა 2010
27 ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი 2010
28 ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია 2010
29 გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი 2011
30 ლიტერატურული წერილები 2013