თუ სწავლა გინდა
   
ზარნაძე ეკა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • e.zarnadze@ug.edu.ge

ბიო

ეკა ზარნაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში სამართალმცოდნეობა. მუშაობდა თბილისის საქალაქო  და რაიონულ სასამართლოებში მოსამართლის თანამდებობაზე.  ეკა ზარნაძეს პროფესიული უნარების ასამაღლებლად გავლილი აქვს ტრენინგები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.