თუ სწავლა გინდა
   
კუპრაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.kupradze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის პედაგოგი Jul 3 1996 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს–ინჟინერინგის /
3 ფილოლოგიის დოქტორი 000453/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ლექტორი 2012 2013
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პედაგოგი 2009 2012
3 მე-8 საჯარო სკოლა, ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1994/10/01 2012/05/14
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგი 09/03/2012 06/01/2015
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 02/01/2015 06/20/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ვაჟა-ფშაველას პროზა ქართველ კრიტიკოსთა და ლიტერატურის ისტორიკოსთა თვალთახედვით 2009
2 ვაჟა-ფშაველას ,,ფესვები” (სტილისტური ანალიზი) 2011
3 კომიზმის ნაკადი და მისი გამოსახვის ძიების პროცესი ვაჟა-ფშაველას პროზაში(მოთხრობა,,ჩვენი მამლის” მიხედვით) 2011
4 ვაჟა-ფშაველას ,,მთის წყარო"-სტილისტური ანალიზი 2013
5 ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა ,,დათვის"შემოქმედებითი ისტორია მეტყველების სტილის კონტექსტში 2015
6 ბუნების ფენომენი ვაჟა–ფშაველასა და ვენტურა გარსია კალდერონის მოთხრობების მიხედვით 2017
7 ვაჟა-ფშაველას მხატვრული სტილი(პროზაულ თხზულებათა მიხედვით) 2017