თუ სწავლა გინდა
   
ადამია ზურაბ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • z.adamia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jun 25 1973 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jan 15 1987 12:00AM/
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Apr 18 1990 12:00AM/
4 Physycs Doctor of Physical- Mathematical Sciences. 01/20/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმც.მეც.მუშაკი 1980.07.01 1988.03.10
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1979.01.01 1980.01.01
3 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი "მიონი" მე-5 თანრიგის ამწყობი 1977.06.29 1979.07.07
4 თბილისის სახ. უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1973.10.01 1977.06.18
5

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "Hopping Domain parameters". Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2000
2 Influence of the magnetic field and uniaxial pressure on the current instability in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2004
3 Dependence of the threshold field for the onset of current oscillations from uniaxial stress in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I., Adamia Z.A., Adamia A.Z., Tzuladze Gogoladze N.V. 2005
4 ”The method for determining the constants in the equation of velocity scaling”. Nakhucrishvili I.G., Adamia Z.A. 2005
5 Oscillation shape of the hopping domain current depending on the bias voltage. Aladashvili D.I., Adamia Z.A., Adamia A.Z. 2006
6 Influence of the electric field on the current instability in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I., Adamia Z.A. 2008
7 Hopping Multi-Domains. Adamia Z.A. 2011
8 High field hopping and “hopping domains”. Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2011
9 Influence of Boron-containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, Z.A. Adamia, T.D. Medoidze, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, M.I. Chubabria 2013
10 Effect of BN-added precursors on phase formation and transport properties of (Bi, Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, N.A. Papunashvili, Z.A. Adamia, D.I. Dzanashvili 2014
11 Influence of Pb(BO2)2 Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, N.A. Papunashvili, Z.A. Adamia, D.I. Dzanashvili. 2015
12 Enhancement of Phase Formation and Critical Current Density in (Bi,Pb)-2223 Superconductor by Boron Addition and Ball Milling. N.G. Margiani, Z.A. Adamia... 2016