პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ადამია ზურაბ

, დოქტორი

  • z.adamia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jun 25 1973 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jan 15 1987 12:00AM/
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Apr 18 1990 12:00AM/
4 Physycs Doctor of Physical- Mathematical Sciences. 01/20/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახ. უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1973.10.01 1977.06.18
2 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი "მიონი" მე-5 თანრიგის ამწყობი 1977.06.29 1979.07.07
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1979.01.01 1980.01.01
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმც.მეც.მუშაკი 1980.07.01 1988.03.10
5

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Enhancement of Phase Formation and Critical Current Density in (Bi,Pb)-2223 Superconductor by Boron Addition and Ball Milling. N.G. Margiani, Z.A. Adamia... 2016
2 Influence of Pb(BO2)2 Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, N.A. Papunashvili, Z.A. Adamia, D.I. Dzanashvili. 2015
3 Effect of BN-added precursors on phase formation and transport properties of (Bi, Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, G.A. Mumladze, N.A. Papunashvili, Z.A. Adamia, D.I. Dzanashvili 2014
4 Influence of Boron-containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, Z.A. Adamia, T.D. Medoidze, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, M.I. Chubabria 2013
5 Hopping Multi-Domains. Adamia Z.A. 2011
6 Influence of the electric field on the current instability in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I., Adamia Z.A. 2008
7 Oscillation shape of the hopping domain current depending on the bias voltage. Aladashvili D.I., Adamia Z.A., Adamia A.Z. 2006
8 Dependence of the threshold field for the onset of current oscillations from uniaxial stress in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I., Adamia Z.A., Adamia A.Z., Tzuladze Gogoladze N.V. 2005
9 ”The method for determining the constants in the equation of velocity scaling”. Nakhucrishvili I.G., Adamia Z.A. 2005
10 Influence of the magnetic field and uniaxial pressure on the current instability in the hopping conductivity region. Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2004
11 High field hopping and “hopping domains”. Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2011
12 "Hopping Domain parameters". Aladashvili D.I. and Adamia Z.A. 2000