პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხახუტაიშვილი ია

, დოქტორი

  • i.khakhutaishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ მორფოლოგიის ინსტიტუტი ანატომია მედიცინის აკადემიური დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
2 კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი სამკურნალო Jul 25 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ალ.ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 2006.10.19 1900.01.01
2 თსსუ დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამა, გასტროენტეროლოგია პროგრამის კოორდინატორი, ლოკალური ხელმძღვანელი 2009/01/01 2012/06/05
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.24 2016.06.24
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 The organs microcirculation structural changes in atherogenesis 2003
2 არითროციტების სტრუქტურულ-ფუნქციური, ოქსიდაციური და ანტიოქსიდაციური პარამეტრების კავშირი სისხლის შრატის ლიპიდურ სპექტრთან გულის უკმარისობის დროს 2005
3 C რეაქტიული ცილის, ფიბრინოგენის და ედს პროგნოზული ღირებულება გულის იშემიური დაავადების დროს 2005
4 ერითროციტების მორფო-ფუნქციური პარამეტრების როლი მწვავე კორონარული სინდრომის ჩამოყალიბებაში 2006
5 ლიპიდური სპექტრისა და ანთებითი მარკერების მაჩვენებლები გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში 2006