თუ სწავლა გინდა
   
გელაშვილი ირმა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • i.gelashvili@ug.edu.ge

ბიო

ირმა გელაშვილი -  სამართლის დოქტორი (ივანე ჯავახიშვილს სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 წ.), საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2012 წლიდან, უძღვება შემდეგ კურსებს: შესავალი სამოქალაქო სამართალში, ვალდებულებითი სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, რეპეტიტორიუმი კერძო სამართალში, სამედიცინო სამართალი; 2015 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ასოცირებულ პროფესორს, ასევე:  ნიუ-ვიჟენ უნივერსიუტეტის ასოცირებული პროფესორი 2013 წლიდან, კავკასიის უნივერისტეტის მოწვეული ლექტორი 2013-2016 წლებში, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 2005-2012 წლებში;  20015-2016 წლებში იყო შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ადმინისტრაციის უფროსი, 2006-2009 წლებში მუშაობდა შპს ,,ყაზტრნსგაზ-თბილისში“ იურისტის პოზიციაზე, ხოლო 2006-2008 წლებში ასევე იურისტად შპს ,,ჰიდროსერვისში“. 2002-2003 წლებში საადვოკატო კომპანია ,,თემიდას“ იურისტი, ამავე პერიოდში სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში მუშაობდა მოწვეულ ლექტორად. არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.