პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გელაშვილი ირმა

, დოქტორი

  • i.gelashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ იურიდიული სამართლის დოქტორი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული May 28 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შ.პ.ს "თემიდა 2002" იურისტი 2002.01.01 2003.06.01
2 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2002/01/01 2003/01/01
3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 2003/01/01 2005/01/01
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი 2005/01/01 2012/01/01
5 ივანე ჯავაიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 2012/01/01 2012/06/08
6 შპს ,,ჰიდროსერვისი“ იურისტი 2006/06/01 2008/06/01
7 შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისი“ იურისტი 2006/01/01 2009/01/01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.09.01 2016.06.08
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.09.01 2016.06.08

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 5.ზიანის ანაზღაურები მოთხოვნის უფლება არასასურველი ჩასახვის, დაბადებისა და არასასურველი ცხოვრებისათვის 1999
2 4.სუროგაციის სამართლებრივი და ეთიკური პრობლემები 2003
3 3.Some Aspects of Academic Legal Career in Georgia 2010
4 2.სახელმწიფო და ეკლესია _გუშინ, დღს, ხვალ~ 2011
5 1.ხელოვნური განაყოფიერების სამართლებრივი პრობლემები 2012