პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქიმერიძე ქეთევან

, მაგისტრი

  • k.kimeridze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი