თუ სწავლა გინდა
   
ქიმერიძე ქეთევან

ბიბლიოთეკის მენეჯერი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • k.kimeridze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი