თუ სწავლა გინდა
   
მიქაბაძე ეკატერინე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები Dec 18 1995 12:00AM/
2 ტოკიოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკა Mar 19 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი ბიზნეს სტატისტისკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 1995.12.18 2006.09.25
3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი 08/01/2016
4 საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 06.05.2008 07/31/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი