თუ სწავლა გინდა
   
ჩხეიძე ნანა

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი

  • n.chkheidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მოსკოვის მორის ტორესის სახელობის პედ ინსტიტუტი გერმანიკული ენები Oct 15 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უცხო ენათა ინსტიტუტი უფროსი მასწავლებელი 1981.09.01 2010.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი