თუ სწავლა გინდა
   
შერაზადიშვილი ხატია

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურა.ინგლისური ენა და ლიტ. Jul 4 1994 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 სასწავლო უნივერსიტეტი სეუ ასისტენტ პროფესორი 2007.06.21 2012.06.21

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი