თუ სწავლა გინდა
   
ქვათაძე რამაზ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • r.qvatadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა-მათემატიკა Aug 25 1982 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“ აღმასრულებელი დირექტორი 1999/01/01 2012/12/31
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 1999.01.01 2004.01.01
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი დირექტორის მოადგილე 1996/01/01 2001/01/01
4 ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი, ლიონი, საფრანგეთი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1996/01/01 1996/12/31
5 ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი (JINR), დუბნა, რუსეთი და ნაწილაკთა ფიზიკის ევროპული ლაბორატორია (CERN) ჟენევა, შვეიცარია უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1992/01/01 1995/01/01
6 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი ლაბორატორიის გამგე 1990/01/01 1992/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ) ANALYSIS OF BEHAVIOR OF CROSS-SECTION AND PI- MESON MULTIPLICITY AT THE INTERACTION OF P, D, HE, C RELATIVISTIC NUCLEI WITH 1979
2 STUDY OF THE PRODUCTION OF MESON RESONANCES IN PION - CARBON INTERACTIONS AT P = 40-GEV/C. 1979
3 MULTI - PION SYSTEM PRODUCTION IN PION - NUCLEON COLLISIONS AT P = 40-GEV/C. 1980
4 CORRELATIONS BETWEEN PI- MESON MULTIPLICITIES AND PROTONS OBSERVED IN INELASTIC INTERACTIONS OF P, D, HE AND C WITH TA NUCLEI. 1980
5 STUDY OF THE PRODUCTION OF RHO0 AND OMEGA RESONANCES IN PI- P AND PI- N INTERACTIONS AT P = 40-GEV/C. 1980
6 INVESTIGATION OF MULTI - PION SYSTEM PRODUCTION VERSUS THEIR TRANSVERSE MOMENTA IN PI- P INTERACTIONS AT P = 40-GEV/C 1981
7 ) ON 'CRITICAL' SURFACES IN THE PHASE SPACE OF INCLUSIVELY GENERATED PARTICLES IN HADRON HADRON COLLISIONS. 1981
8 ) INVESTIGATION OF PROPERTIES OF MANY PION SYSTEMS IN PI- P AND PI- N INTERACTIONS AT P = 40-GEV/C. 1981