პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შარაშენიძე თამარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილი ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენის ფაკულტეტი Jun 20 1990 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ვაშინგტონის შტატის ედმონდის სკოლა 15 ინგლისურის, ისტორიის გეოგრაფიის მასწავლებელი 2005.09.14 2012.05.30
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი