თუ სწავლა გინდა
   
გაბაშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი 07/07/1978/
2 საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი ლოგოპედიის კოგოპედ-მასწავლებელი 11/02/1992/
3 ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი 07/07/1978/
4 ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სკოლამდელ დაწესებულების მუშაკთა ტრენინგების და გადამზადების ცენტრი ტრენერი 11/15/2014
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 09/28/2009
3 N1 ლოგოპედიური ბაგა-ბაღი მეტყველების თერაპევტი 04/09/1979
4

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ასობგერიდან წინადადებამდე 2002
2 თითებით ვარჯიშის როლი მეტყველების განვითარებისათვის 2002