პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თევზაძე ვერიკო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ო.ო ბოგომოლეცის სახელობის კიევის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია სტომატოლოგი თერაპევტი 12/05/2014/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხი 08/11/2011/
3 ოთარ ბახტაძის სახ.სტომატოლოგიური სასწავლო კლინიკური ცენტრი ქირურგიული სტომატოლოგია ქირურგი სტომატოლოგი 29/09/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კლინიკა"ქარიზმა" სტომატოლოგი თერაპევტი,პაროდონტოლოგი 04/13/2011 02/18/2014
2 კლინიკა "მეგადენტი" სტომატოლოგი,თერაპევტი 04/16/2014 01/10/2015
3 "მარია ჭელიძის სტომატოლოგიური ცენტრი" სტომატოლოგი ტერაპევტი,პაროდონტოლოგი 03/10/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "ქრონიკული ტუჩის ლიმფედემა" 20011