პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


აფხაძე ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სასწავლო-კვლევითი ცენტრი უნიდენტი თერაპიული სტომატოლოგია ექიმი თერაპევტი 12/10/2008/
2 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი სტომატოლოგიის დიპლომირებული მედიკოსი 11/20/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სტომატოლოგიური კლინიკა "დანბლანში" ექიმი სტომატოლოგი 12/01/2014
2 სტომატოლოგიური კლინიკა "ლაივდენტი" ექიმი სტომატოლოგი 02/01/2011 11/30/2014
3 ჩაჩავას კლინიკა ექიმი სტომატოლოგი 12/21/2008 01/31/2011
4 სასწავლო-კვლევითი ცენტრი "უნიდენტი" ექიმი რეზიდენტი 12/10/2007 12/10/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი