თუ სწავლა გინდა
   
აფხაძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ნინო აფხაძე - მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება თერაპიული სტომატოლოგიის კურსის პრაქტიკას.  მასაქვს სტომატოლოგიაში დიპლომირებული მედიკოსისაკადემიური ხარისხი მიღებულიგრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. ასევე გავლილი აქვს რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში სტომატოლოგიურ კლინიკასა და სასწავლო-კვლევით ცენტრში „უნიდენტი“.  მიღებული აქვს სახელმწიფო სერტიფიკაცი თერაპიულ სტომატოლოგიაში და გააჩნია მისი სპეციალობით პრაქტიკული მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.