პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მესხიშვილი ილია

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა სტომატოლოგია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დამფუძნებელი -ინტერნეტ მაღაზია საიტის ადმინისტრატორი 2005 2007
2 არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,დაცული მოძრაობა” – ანალიტიკოსი 2008 2009
3 შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო საექიმო და სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; 2007 2009
4 კომპანია ,,Racefarm” დიდი ბრიტანეთი, ბირმინგემი მენეჯერის ასისტენტი 2010 2011
5 ევროკავშირის დაფინანსებით - ,, პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტი" შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადამიანური რესურსების განვითარების კორდინატორი/ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის მრჩეველი დიპლომამდელი და დიპლომის შემგომი განათლების საკითხებში 2011 2012
6 შპს მედიფარმა-ჯე, ფარმაცევტული კომპანია თანადამფუძნებელი 2010 02/04/2016
7 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 2012 2014
8 ფარმაცევტული კომპანია ჯი-პი-სი კომერციული დირექტორის მოადგილე 2014 02/04/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი