თუ სწავლა გინდა
   
ახალაია რატი

მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის სკოლის მენეჯერი, მაგისტრი

  • r.akhalaia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა Jul 28 2011 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა სამართლის მაგისტრი 01/30/2015/
3 Humboldt-Universität zu Berlin Rechtswissenschaften დოქტორანტი 09/08/2017/
4 Justus Liebig Universitaet Giessen Rechtswissenschaften ბაკალავრი 08/30/2011/
5 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა დოქტორანტი /
6 თსუ იურიდიული ფაკულტეტი ბაკალავრი 09/01/2011/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 Silk Road - შპს "მედია უფლბები" ჟურნალისტი 2011.03.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი