თუ სწავლა გინდა
   
ქოქიაური ქეთევან

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს სავეტერინარო სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტი ვეტერინარული ვეტერინარი ექიმი 11/03/1994/
2 თბილისის პირველი სამედიცინო სასწავლებელი საექთნო ექთანი 07/10/1984/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 NCDC საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციური კვლევა ინტერვიუერი/ფლებოტომისტი 2015 2016
2 სს "კ. ერისთავის სახ.ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი" ცენტრის მთავარი ექთანი 2013
3 'პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისთვის" საექთნო განათლების პროგრამის ტრენერი 2009
4 NCDC ქალთა რეპროდუქციული კვლევა სუპერვაიზერი 2005 2005
5 შპს "საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი საექთნო განათლების პროგრამის ტრენერი 2001 2010
6 NCDC - ქალთა რეპროდუქციული კვლევა ინტერვიუერი 12/05/1999 05/07/2000
7 ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი უფროსი ლაბორანტი 09/05/1999 08/04/2002
8 თბილისის N5 პოლიკლინიკა ექთნი 08/03/1984 03/01/1987
9 თბილისის N1 ბავშვთა საავადმყოფო ექთანი–ანესთეზისტი 03/01/1987 09/05/1999

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი