თუ სწავლა გინდა
   
მაზიაშვილი ნინო

ასოცირებული პროფესორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიოლოგია, ქიმია, ფარმაცია დოქტორი /
2 თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიოლოგია, ქიმია, ფარმაცია დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკური ნეიროფიზიოლოგი 05/02/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გამამინიერბომჟავა-ბ ტიპის რეცეპტორებით გამოწვეული აუტოინჰიბიცია მეზიალური ტემპორალური ეპილეფსიის მოდელში 2013