თუ სწავლა გინდა
   
გიორგობიანი ლიუბოვ

ასოცირებული პროფესორი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი