თუ სწავლა გინდა
   
ბეგიაშვილი არჩილ

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 03/30/1994/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახელმწიფო სმედიცინო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 09/15/2011 02/28/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი