პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯანბერიძე ელენე

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მ. კომახიძის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი "მკურნალი" სამკურნალო საქმე ფერშალი /
2 ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტთან არსებული სამედიცინო ინსტიტუტი "კლინიცისტი" მედიცინის ფაკულტეტი დიპლომირებული სპეციალისტი /
3 ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი ფილოსოფიის დოქტორი 10/09/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი მეცნიერ თანამშრომელი 09/01/2009 04/30/2011
2 მარი კიურის კვლევითი ტრეინინგის სტიპენდიანტი მკვლევარი 05/01/2011 04/30/2014
3 ჯანმრთელობისა და მოვლის კვლევითი ინსტიტუტი, პალიატიური მზრუნველობის საექსპერტო ცენტრი მოწვეული მკვლევარი 06/01/2013 12/30/2013
4 ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი დოქტორანტი 05/01/2011 12/30/2015
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, გერონტოლოგიისა და პალიატიური მედიცინის დეპარტამენტი მკვლევარი 02/01/2015
6 საქართველოს ნაციონალური პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია პალიატიური მზრუნველობის საექთნო პროგრამების კოორდინატორი 09/01/2007 09/01/2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Depressive symptoms in the last days of life of patients with cancer: a nationwide retrospective mortality study 2015
2 Depressive Symptoms in Cancer Patients’ Last Days of Life: A Nation-wide Retrospective Mortality Study 2014
3 The use of antidepressants in patients with advanced cancer – results from an international multicenter study 2014
4 How are the patient populations characterized in studies investigating depression in advanced cancer? Results from a systematic literature review 2014
5 Depression and use of antidepressants in patients with advanced cancer. Results from an international multi-center study 2013
6 How is depression classified, assessed, and reported in clinical studies of palliative care cancer patients? A systematic literature review 2013
7 Depression and depressive symptoms in patients with advanced cancer – assessment, classification and treatment 2015
8 პალიატიური მზრუნველობა ბავშვებში – ტკივილისა და სიმპტომების მერთვა 2007