თუ სწავლა გინდა
   
დგებუაძე გიორგი

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • g.dgebuadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი / ბაკალავრიატი . Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი / მაგისტრატურა . Jan 1 1900 12:00AM/
3 კიოლნის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი / დოქტორანტურა დოქტორანტი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 . . 2012.09.04 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კრიმინალური მიზნობრივი დაჯგუფების დოქტრინის შექმნისა და გამოყენების აუცილებლობა საერთაშორისო სისხლის სამართალში 2011
2 ამსრულებლობა საერთაშორისო სისხლის სამართალში 2012
3 არაპირდაპირი (თანა)ამსრულებლობის დოქტრინა საერთაშორისო სისხლის სამართალში 2012
4 ამსრულებლობა საერთაშორისო სისხლის სამართალში 2013
5 ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული საერთაშორისო სისხლის სამართალში 2013
6 მეთაურის ბრძანება და კანონის დანაწესი, როგორც პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი გარემოება 2014