თუ სწავლა გინდა
   
ჩიგოგიძე ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის დოქტორი 08/07/1991/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დ.უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 12/10/1986 07/15/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი