პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბერიკაშვილი დავით

, დოქტორი

  • d.berikashvili@Ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ბაკალავრი ისტორია ისტორიის ბაკალავრი Dec 28 1998 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის მაგისტრი ისტორია ისტორიის მაგისტრი Dec 24 2001 12:00AM/
3 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ისტორია ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი. Sep 25 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შ. ამირანაშვილის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი მეცნიერ-თანამშრომელი 2002 2004
2 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2012
3 არქეოლოგიური კვლევების ცენტრი-ტიუბინგენის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ,,დიდ გორაზე" არქეოლოგი 2001 2002
4 საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ჰარვარდის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ძუძუანას პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი 1998 2004
5 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი-ჰარვარდის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ,,ორთვალა მღვიმის" პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი 2003
6 ინტერნაციონალური ექსპედიცია დმანისის პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი-მხატვარი 2001 2004
7 კულტურუმი მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. სამთავისის კომპლექსური ექსპედიცია არქეოლოგი 2004 2012
8 კაცხის არქეოლოგიური ექსპედიცია ექსპედიციის ხელმძღვნაელი 2007 2012
9 საქართველოს საპატრიარქო-ალავერდის ეპარქია. ალავერდის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი-მხატვარი 2009 2012
10 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიცია საველე კვლევების სპეციალისტი 2007 2011
11 სამთავისისა და გორის ეპარქია. თხოთის მთის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი 2011 2012
12 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. წმ. დოდო გარეჯელის მონასტრის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი-მხატვარი 2011 2012
13 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული-სპეციალისტი.არქეოლოგი 2012 2013
14 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
15 საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია. ექსპედიციის ხელმძღვანელი ექსპედიციის ხელმძღვანელი 2013 2015
16 არქეოლოგიური ექსპედიცია მწვანე მონატრის ტერიტორიაზე არქეოლოგი 10/09/2014 10/31/2014
17 არქეოლოგიური გათხრები კავთისხევში (ქებაანის წმ. გიორგის ეკლესია) ექსპდიციის ხელმძღვანელი 09/15/2014 10/10/2014
18 არქეოლოგიური გათხრები დავით გარეჯში არქეოლოგი 12/10/2014 12/31/2014
19 არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში (წმ. გიორგის ეკლესია, ,,პალატის" კომპლექსი) ექსპედიციის ხელმძღვანელი 04/10/2014 07/10/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ქართველ ტომთა რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანაში 2011
2 ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია 2011
3 აღმოსავლურ და დასავლურქართული კულტურების შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე 2010
4 ქვემო წყლულეთის ეკლესიის არქეოლოგიური გათხრები 2010
5 სამთავისის მონასტრის ზეთსახდელი 2010
6 დუმალას კოშკისა და ახაშმურის ნამოსახლარის არქეოლოგიური გათხრები 2008
7 არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ქვემო ბერეთისაში 2006
8 ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები 2005
9 ჯიეთის შუაბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარისა და მოდინახის შუაბრინჯაოს ხანის სამარხთა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. 2004
10 სამთავისის ბაზილიკის კრიპტის არქეოლოგიური გათხრები 2004
11 კერამიკული სახელოსნო სამთავისიდან 2004
12 ანტეფიქსები და კრამიტები სამთავისის სამონასტრო კომპლექსიდან 2003
13 ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ჩატარებული სამუშაოები კაცხის სამონასტრო კომპლექსში, ნავარძეთის ბორცვსა და სოფელ პერევისაში 2002
14 არქეოლოგიური გათხრები თხოთის მთაზე 2012
15 დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები 2013
16 არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2014
17 არქეოლოგიური გათხრები თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიაზე 2014
18 ალავერდის მონასტრის სტრატიგრაფია და ქრონოლოგია 2014