თუ სწავლა გინდა
   
ბერიკაშვილი დავით

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • d.berikashvili@Ug.edu.ge

ბიო

ბერიკაშვილი დავით - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში. მისი ინტერესის საგანს წარმოადგენს სამშვილდის ისტორიული ნაქალაქარი, ბრინჯაოს ხანის მეგალითები, ქვემო ქართლის მღვიმული კომპლექსები და კულტურულ-არქეოლოგიური კავშირები საქართველოსა და ირანს შორის.