თუ სწავლა გინდა
   
ბერიკაშვილი დავით

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • d.berikashvili@Ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ბაკალავრი ისტორია ისტორიის ბაკალავრი Dec 28 1998 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის მაგისტრი ისტორია ისტორიის მაგისტრი Dec 24 2001 12:00AM/
3 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ისტორია ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი. Sep 25 2006 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია. ექსპედიციის ხელმძღვანელი ექსპედიციის ხელმძღვანელი 2013 2015
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული-სპეციალისტი.არქეოლოგი 2012 2013
4 სამთავისისა და გორის ეპარქია. თხოთის მთის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი 2011 2012
5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. წმ. დოდო გარეჯელის მონასტრის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი-მხატვარი 2011 2012
6 საქართველოს საპატრიარქო-ალავერდის ეპარქია. ალავერდის არქეოლოგიური ექსპედიცია არქეოლოგი-მხატვარი 2009 2012
7 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიცია საველე კვლევების სპეციალისტი 2007 2011
8 კაცხის არქეოლოგიური ექსპედიცია ექსპედიციის ხელმძღვნაელი 2007 2012
9 კულტურუმი მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. სამთავისის კომპლექსური ექსპედიცია არქეოლოგი 2004 2012
10 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2012
11 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი-ჰარვარდის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ,,ორთვალა მღვიმის" პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი 2003
12 შ. ამირანაშვილის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი მეცნიერ-თანამშრომელი 2002 2004
13 ინტერნაციონალური ექსპედიცია დმანისის პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი-მხატვარი 2001 2004
14 არქეოლოგიური კვლევების ცენტრი-ტიუბინგენის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ,,დიდ გორაზე" არქეოლოგი 2001 2002
15 საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ჰარვარდის უნივერსიტეტი. არქეოლოგიური ექსპედიცია ძუძუანას პალეოლითურ სადგომზე არქეოლოგი 1998 2004
16 არქეოლოგიური გათხრები დავით გარეჯში არქეოლოგი 12/10/2014 12/31/2014
17 არქეოლოგიური ექსპედიცია მწვანე მონატრის ტერიტორიაზე არქეოლოგი 10/09/2014 10/31/2014
18 არქეოლოგიური გათხრები კავთისხევში (ქებაანის წმ. გიორგის ეკლესია) ექსპდიციის ხელმძღვანელი 09/15/2014 10/10/2014
19 არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში (წმ. გიორგის ეკლესია, ,,პალატის" კომპლექსი) ექსპედიციის ხელმძღვანელი 04/10/2014 07/10/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ჩატარებული სამუშაოები კაცხის სამონასტრო კომპლექსში, ნავარძეთის ბორცვსა და სოფელ პერევისაში 2002
2 ანტეფიქსები და კრამიტები სამთავისის სამონასტრო კომპლექსიდან 2003
3 ჯიეთის შუაბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარისა და მოდინახის შუაბრინჯაოს ხანის სამარხთა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. 2004
4 სამთავისის ბაზილიკის კრიპტის არქეოლოგიური გათხრები 2004
5 კერამიკული სახელოსნო სამთავისიდან 2004
6 ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები 2005
7 არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ქვემო ბერეთისაში 2006
8 დუმალას კოშკისა და ახაშმურის ნამოსახლარის არქეოლოგიური გათხრები 2008
9 აღმოსავლურ და დასავლურქართული კულტურების შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე 2010
10 ქვემო წყლულეთის ეკლესიის არქეოლოგიური გათხრები 2010
11 სამთავისის მონასტრის ზეთსახდელი 2010
12 ქართველ ტომთა რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანაში 2011
13 ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია 2011
14 არქეოლოგიური გათხრები თხოთის მთაზე 2012
15 დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები 2013
16 არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2014
17 არქეოლოგიური გათხრები თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიაზე 2014
18 ალავერდის მონასტრის სტრატიგრაფია და ქრონოლოგია 2014