თუ სწავლა გინდა
   
ბუაძე თამარ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი


ბიო

თამარ ბუაძე- საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი. დაამთავრა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, მიენიჭა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სხვადასხვა უნივერსიტეტებში კითხულობს სალექციო კურსებს. გავლილი აქვს პროფესიული უნარების ასამაღლებლად სხვადასხვა სასერთიფიკატო კურსები