პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
არჩვაძე გიორგი

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივესისტეტი ინფორმატიკის და მართვის სისტემები კომპიუტერული ტექნოლოგიები 06/05/2010/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკის და მართვის სისტემები ინფორმატიკი 12/17/2012/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტი ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ინჯინერიის 04/14/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ამაინდ გადაწყვეტილებები უფროსი პროგრამისტი 12/01/2013 07/01/2014
2 თბილისის მერია უფროსი პროგრამისტი 10/01/2011
3 სს. ბაზისბანკი უფროსი პროგრამისტი 06/01/2014
4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო (სსიპ საფინანსო ანალიტიკური სამსახური) უფროსი პროგრამისტი 06/01/2010 12/01/2013
5 უჯთ პროგრამისტი 06/01/2009 12/31/2009
6 იტს პროგრამისტი 01/01/2010 06/01/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა არგუმენტაციით 2014
2 მათემატიკური მოდელი და არგუმენტაციის თეორია სახეთა გამოცნობისთვის მრავალ აგენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურით 2015
3 მრავალ აგენტიანი სისტემები სახეთა გამოცნობისთვის 2015