თუ სწავლა გინდა
   
მურღულია ნიკოლოზ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა ბაკალავრი 06/19/2004/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი 05/23/2007/
3 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა არქეოლოგიის დოქტორი 12/17/2013/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ასისტენტ-კურატორი 09/05/2011
2 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მეცნიერ თანამშრომელი 09/03/2007 09/02/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ნოქალაქევი-არქეოპოლისის მშენებლობის ქრონოლოგია 2007
2 საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. XII კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო 2008
3 ნოქალაქევი-არქეოპოლისის გამაგრების სისტემა 2008
4 კვაუთის ციხის კომპლექსი 2010
5 ნაფიჩხოვო და კურზუ - ეგრისის სამეფოს პერიოდის ორი ახალი ციხე ჩხოროწყუს და მარტვილის რაიონებიდან 2011
6 ეგრისის სამეფოს თავდაცვითი სისტემა IV-VI საუკუნეებში (კვლევის მეთოდები) 2011
7 არქეოპოლისის ტოპოგრაფია. ნოქალაქევის მრავალფენიანი ძეგლის GPS კვლევა 2011
8 ისტორია. XIX-XX საუკუნეები, XII კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო 2012
9 ისტორია (უძველესი დროიდან XVIII ს-ის ჩათვლით), XI კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო 2012
10 ეგრისის სამეფოს გამაგრების სიტემის ქვესისტემები 2013
11 ეგრისის სამეფოს ციხეების კლასიფიკაცია 2013
12 ოსინდალეს ციხის კომპლექსი 2013
13 Historical overview of Colchis-Egrisi-Lazika 2014
14 AGEN Trench A Results: 2001-2010 2014
15 ახალი აღმოჩენა ნოქალაქევიდან 2014
16 სვანეთი ბიზანტია-სასანიანთა სპარსეთის ურთიერთობაში V-VI საუკუნეებში 2014
17 ციხე იგი სამ-ზღუდე, რომელ არს ციხე-გოჯი~ (ქართული წერილობითი წყაროების ცნობები ციხე-გოჯი - ნოქალაქევის შესახებ) 2015