თუ სწავლა გინდა
   
გახელაძე ლევანი

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი საბანკო-საფინანსო საქმე საბანკო-საფინანსო საქმიანობის მენეჯერი 06/20/2016/
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა ფიზიკოსი 07/16/1984/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კონსულტანტი, კურსი: მედია-მენეჯმენტის საფუძვლები 12/01/2012 08/01/2016
2 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის, „იაკობ გოგებაშვილის“ ხელმძღვანელი; 10/18/2006 04/24/2007
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე 07/21/2008 09/01/2013
4 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი 07/01/2005 10/17/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სტრატეგიული მართვა ველური დასავლეთისა და პატრიარქალური აღმოსავლეთისათვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ხდება 2001
2 ქართული მედია-ბიზნესი: დღევანდელი რელობა და ხვალინდელი პერსპექტივები (დასაწყისი) 2001
3 ქართული მედია-ბიზნესი: დღევანდელი რეალობა და ხვალინდელი პერსპექტივები (დასასრული) 2001
4 ვხარჯოთ მხოლოდ ეფექტურად! 2001
5 ერთობლივი ფონდების შესახებ 2001
6 მყიდველის ჯიბისკენ გონების გავლით (დასაწყისი) 2001
7 მყიდველის ჯიბისკენ გონების გავლით (დასასრული) 2002
8 საზოგადოებრივი ურთიერთობები და სსარჩევნო კამპანიის მართვა 2002
9 ცოდნის მართვის პრობლემა თანამედროვე მენეჯმენტში 2002
10 შრომითი რესურსები მართვის სირთულენი ანუ ხიდი ინტერესთა შორის 2002
11 ენერგობაზრების რეგულირება სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით 2002
12 საგამომცემლო ბიზნესის პერსპექრივები და პრობლემები, ჩვენთან და საზღვარგარეთ 2002
13 მონიტორინგის ფილოსოფია 2002
14 არც სწრაფად და არც იაფად - მხოლოდ ხარისხიანად (მართვის ხარისხის შესახებ) 2003
15 ბრწყინვალე გონება ანუ გონებრივი შტურმის მეთოდის შესახებ 2003
16 საწარმოს ევოლუცია 2003
17 ბრენდ-მენეჯმენტი 2003
18 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და 21-ე საუკუნის მენეჯმენტი 2003
19 მბრძანებელი 2003
20 ცენზურა და საინფორმაციო უსაფრთხოება 2003
21 ბიზნეს-განათლება ანუ სათავეების შესახებ 2003
22 მენეჯმენტის სკანდინავიურ სათავეებთან 2003
23 ედისონი, იაპონელები და თანამედროვე მარკეტინგი 2003