პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კოროშინაძე ნატალია

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა ფილოლოგი 0/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა ფილოლოგი 0/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ლექტორი 2001 2004
2 შპს ჯეოსელი უფროსი წარმომადგენელი 2001 2013
3 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ლექტორი 2010 2014
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2014 0

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი