პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
კვარაცხელია ნათია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ბილეფელდის უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი Jun 3 2002 12:00AM/
2 სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პროფილაფტიკური მედიცინის ფაკულტეტი ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი, პროფ.პათოლოგიის ექიმი Oct 30 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სადაზღვეო კომპანია ალფა სამოგზაურო დაზღვევის სამსახურის უფროსი 2011/03/14 2012/09/18
2 თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები დირექტორი 2009/01/06 2010/04/30
3 სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ბისიაი სამოგზაურო დაზღვევის ანაზღაურების მენეჯერი 2008/04/14 2009/02/02
4 პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთ კომიტეტი წამყვანი სპეციალისტის რეზერვი 2006/05/01 2010/05/03
5 ინტერსექტორული კვლევების ჯგუფი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი 2004/10/14 2005/03/14
6 ქალთა ფსიქოსოციალური კონსულტაცია, ბილეფელდი, გერმანია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი 2003/02/03 2004/05/25
7 ლებენსჰილფე, ბილეფელდი, გერმანია ეკზამენირებული კონსულტანტი 1998/12/15 2004/05/25

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დღენაკლულობის ფსიქოსოციალური ფაქტორები 2001