თუ სწავლა გინდა
   
ბუხნიკაშვილი ეთერ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური ფაკულტეტი ზოგადი პროფილის სტომატოლოგი 07/14/1997/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს. სტომატ/კლ. "NGM Inovation Dental" თერაპევტი, პ/ღ ქირურგი 12/11/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველოში 2013 წელს აივ/შიდსით ინფიცირებულ პირთა სტომატოლოგიური სტატუსი 2014