თუ სწავლა გინდა
   
ბოსტოღანაშვილი ნესტან

ასისტენტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრთან გათანაბრებული


ბიო

ნესტან ბოსტოღანაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ხარისხი და მიენიჭა დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი. ის მუშაობს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტში ექიმის ასისტენტად.