პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბოსტოღანაშვილი ნესტან

, მაგისტრთან გათანაბრებული

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის ფაკულტეტი დოქტორანტი 09/01/2013/
2 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი ექიმის ასისტენტი 08/31/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ენდემური ჩიყვის ეპიდემიოლოგია , საქართველოს მთიან რეგიონში 2016
2 კვანძოვანი ჩიყვის ავადობა, ინსულინორეზისტენტობის სინდრომის მქონე ქალებში 0