თუ სწავლა გინდა
   
მალაშხია ია

მოწვეული ლექტორი, ხარისხის გარეშეგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ჰემატოლოგიისა და ტრანფუზიოლოგიის გადამზადების კურსი, შპს ჰემა. სამკურნალო ფაკულტეტი ექიმი ჰემატოლოგი-ტრანსფუზიოლოგი 01/15/2015/
2 162- საშუალო სკოლა მოსწავლე /
3 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული ექიმი- ზოგადი პროფილის პედიატრი 07/26/1998/
4 ექიმთა სემინარი სამკურნალო ფაკულტეტი ექიმი /
5 მენტორთან მუშაობის კურსი შინაგანი მედიცინა ექიმი /
6 ჰემატოლოგია- ტრანსფუზიოლოგია სამკურნალო რეზიდენიტი 01/13/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს.ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი ექიმი 07/10/2014
2 მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფო ექიმი 03/01/2014 05/01/2014
3 პარაცელსუცის ცენტრი-ცურიხში დოცენტი 03/01/2009 09/30/2009
4 კლინიკა ჰერდეკე სტუმარი ექიმი 03/01/2007 07/31/2007
5 კლინიკა ნეომედი ექიმი ჰემატოლოგი- ტრანსფუზიოლოგი 02/01/2014 05/31/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი