პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
აბულაძე მარინე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი სამედიცინო სტომატოლოგი 06/29/1998/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა. ჯანდაცვის ადმინისტრირება. მაგისტრი 09/20/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სტომატოლოგიური კლინიკა JUST WHITE ხელმძღვანელი. სტომატოლოგ თერაპევტი, ქირურგი 09/01/1998

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი