თუ სწავლა გინდა
   
აბულაძე მარინე

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

მარინე აბულაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის მიმარტულებით. საქართველოს უნივერსიტეტში მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში.