თუ სწავლა გინდა
   
დუდუჩავა როლანდ

პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი