თუ სწავლა გინდა
   
ქავთარაძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

ნინო ქავთარაძე– ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში.  გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები, მონაწილეობა აქვს მიღებული ექვსსაერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენცაში, გავლილი აქვს ტრეინინგები. არის სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძრვანელი და ექსპერტი. ფლობს ინგლისურ, რუსულ და გერმანულ ენებს.