თუ სწავლა გინდა
   
ბუჩუკური ირმა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

ირმა ბუჩუკური - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. მან გაიარა არაერთი პროფესიის ასამაღლებელი ტრენინგი. ი. ბუჩუკურს აქვს ლექციების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.