პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხმალაძე ემზარ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი 07/06/1992/
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. რაზმაძის მათ. ინსტიტუტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/1999 09/01/2006
2 ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/2006
3 ვიგოს უნივერსიტეტი (ესპანეთი) მკვლევარი 03/01/2010 12/31/2014
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დოცენტი 10/01/2002 06/01/2006
5 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი მიწვეული სპეციალისტი 09/01/1997 06/30/1998
6 თსუ, ახალციხის ფილიალი მიწვეული სპეციალისტი 09/01/1994 06/30/1996

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Non-abelian tensor product and homology of Lie superalgebras 2015
2 Non-abelian homology of Hom-Lie algebras and applications 2015
3 Universal enveloping crossed module of a Lie crossed module 2014
4 Adjunction between crossed modules of groups and algebras 2014
5 On non-abelian Leibniz cohomology 2013
6 Low-dimensional non-abelian Leibniz cohomology 2013
7 On associative and Lie 2-algebras 2012
8 Cyclic homologies of crossed modules of algebras 2012
9 Homology and central extensions of Leibniz and Lie n-algebras 2011
10 Hopf formulas for equivariant homology of groups 2010
11 Higher Hopf formulas for homology of Leibniz n-algebras 2010
12 Non-abelian cohomology and extensions of Lie algebras 2008
13 Crossed modules for Leibniz n-algebras 2008
14 Homotopy classication of braided graded categorical groups 2007
15 Homotopy classication of graded Picard categories 2007
16 On nilpotency and solvability of Leibniz n-algebras 2006
17 Homology of n-types and Hopf type formulas 2005
18 Non-abelian homology of Lie algebras 2004
19 Non-abelian (co)homology of Lie algebras 2003
20 Non-abelian tensor product of Lie algebras and its derived functors 2002
21 More about homological properties of precrossed modules 2000
22 Homology of Lie algebras with \Lambda_q coefficients and exact sequences 2002
23 Non-abelian tensor and exterior products modulo q and universal q- central relative extension of Lie algebras 1999
24 Non-abelian tensor and exterior products of Lie algebras modulo q and related constructions 1999
25 Non-abelian tensor product of Lie algebras modulo q 1999
26 On cohomology monoids of small categories 1998
27 Some applications of the non-abelian tensor product of Hom-Leibniz algebras 2016
28 On Lie-central extensions of Leibniz algebras 2016
29 More on crossed modules of Lie, Leibniz, associative and diassociative algebras 2017
30 A non-abelian tensor product of Hom-Lie algebras 2017
31 A non-abelian Hom-Leibniz tensor product and applications 2017