თუ სწავლა გინდა
   
ხმალაძე ემზარ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი 07/06/1992/
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. რაზმაძის მათ. ინსტიტუტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დოცენტი 10/01/2002 06/01/2006
2 ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/2006
3 ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 09/01/1999 09/01/2006
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი მიწვეული სპეციალისტი 09/01/1997 06/30/1998
5 თსუ, ახალციხის ფილიალი მიწვეული სპეციალისტი 09/01/1994 06/30/1996
6 ვიგოს უნივერსიტეტი (ესპანეთი) მკვლევარი 03/01/2010 12/31/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 On cohomology monoids of small categories 1998
2 Non-abelian tensor and exterior products modulo q and universal q- central relative extension of Lie algebras 1999
3 Non-abelian tensor and exterior products of Lie algebras modulo q and related constructions 1999
4 Non-abelian tensor product of Lie algebras modulo q 1999
5 More about homological properties of precrossed modules 2000
6 Homology of Lie algebras with \Lambda_q coefficients and exact sequences 2002
7 Non-abelian tensor product of Lie algebras and its derived functors 2002
8 Non-abelian (co)homology of Lie algebras 2003
9 Non-abelian homology of Lie algebras 2004
10 Homology of n-types and Hopf type formulas 2005
11 On nilpotency and solvability of Leibniz n-algebras 2006
12 Homotopy classication of braided graded categorical groups 2007
13 Homotopy classication of graded Picard categories 2007
14 Non-abelian cohomology and extensions of Lie algebras 2008
15 Crossed modules for Leibniz n-algebras 2008
16 Hopf formulas for equivariant homology of groups 2010
17 Higher Hopf formulas for homology of Leibniz n-algebras 2010
18 Homology and central extensions of Leibniz and Lie n-algebras 2011
19 On associative and Lie 2-algebras 2012
20 Cyclic homologies of crossed modules of algebras 2012
21 On non-abelian Leibniz cohomology 2013
22 Low-dimensional non-abelian Leibniz cohomology 2013
23 Universal enveloping crossed module of a Lie crossed module 2014
24 Adjunction between crossed modules of groups and algebras 2014
25 Non-abelian tensor product and homology of Lie superalgebras 2015
26 Non-abelian homology of Hom-Lie algebras and applications 2015
27 Some applications of the non-abelian tensor product of Hom-Leibniz algebras 2016
28 On Lie-central extensions of Leibniz algebras 2016
29 More on crossed modules of Lie, Leibniz, associative and diassociative algebras 2017
30 A non-abelian tensor product of Hom-Lie algebras 2017
31 A non-abelian Hom-Leibniz tensor product and applications 2017