თუ სწავლა გინდა
   
ლაღიძე ნინო

ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუ, თბილისი არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი არქიტექტურის დოქტორი 07/08/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს. „არქიტექტორთა კლუბი“/ ს.ნ. 205278554/ ჟურნალი „სტილის“/არქიტექტურა, ინტერიერი, დიზაინი/ გამომცემელი შპს. „არქიტექტორთა კლუბის“ დამფუძნებელი/დირექტორი; პრაქტიკულ-სამეცნიერო ჟურნალი „სტილის“ მთავარი რედაქტორი 12/19/2000 10/04/2017
2 საპროექტო-კვლევითი ინსტიტუტი - „თბილზნიიეპი“ „სოფლების პერსპექტიული დაგეგმარებისა და განაშენიანების განყოფილება“(პროექტის ავტორი/სექტორის ხელმძღვანელი 10/26/1982 12/20/1999
3 „საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაცია“ / ს.ნ. 404912644/ თავმჯდომარე 09/30/2011 10/04/2017

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 „საქართველოს არქიტექტურა & თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები“ 2009
2 Contemporary Architects of Southern Caucasus – Red Bridge /Azerbaijan Georgia/ (three portions) 2012
3 მთიდან მოსახლეობის მიგრაციის პრობლემები და ურბანული განვითარება აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის მაგალითზე 2014
4 საქართველოს მთიანეთი 2014
5 აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონების ურბანულ-სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პოტენციალი 2015
6 საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარებისთვის 2015
7 აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონების შერჩევითი სოციალურ-ეკონომიური კვლევა 2015
8 ქალები აშენებენ საქართველოს 2015
9 სახელმძღვანელო _ „არქიტექტორ- ტექნიკოსი“ / პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში/ 2015
10 საქართველოს მთიანი რეგიონებისდასახლებული ადგილებისინტეგრირებული სისტემათა ფორმირება საკურორტო და აგროტურისტული ზონების განვითარების თვალსაზრისით (ფშავ-ხევსურეთისმაგალითზე) 2016