თუ სწავლა გინდა
   
წიკლაური რობიზონ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სან ჰიგიენური(პროფილაქტიკური მედიცინა) ექიმი ეპიდემიოლოგი /
2 თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა ეკონომისტი /
3 ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ეპიდემიოლოგიის ეპიდემიოლოგი - პირველი კატეგორია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 12/09/2010
2 რესპუბლიკური სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური სამსახური წამყვანი სპეციალისტი 10/10/1988 02/09/1994
3 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი) მთავარი სპეციალისტი - სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორი 10/09/1996 11/15/2000
4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ეპიდემიოლოგიური განყოფილების უფროსი 09/04/2001 11/20/2003
5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი დაავადებათა პრევენციისა და ეპიდსიტუაციის მართვის სამმართველოს უფროსი 05/11/2004 10/16/2007
6 დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი (CDC - Atlanta), ამიერკავკასიის (თბილისის) ოფისი ექსპერტი დაავადებათა პრევენციის სფეროში 04/05/1995 06/11/1996
7 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ეპიდაფეთქებებზე რეაგირების სამმართველოს უფროსი 03/07/2007 12/08/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Diphtheria in Georgia 1996
2 Hospitalized Diphtheria Case Study 1996
3 Diphtheria epidemic in Georgia. Clinical-Epidemiological Study 1997
4 Serologic study of the Response to One Dose of Diphtheria Toxoid(TD) Vaccine among Adults in Kakheti Region,Georgia 1997
5 Diphtheria epidemic in Georgia. The epidemiological and serological investigations 1998
6 The estimated cost/effectiveness of preventive activities in Georgia on example of diphtheria epidemic 1998
7 ჰიპერტონული დაავადების გავრცელება მესტიის რაიონის მოსახლეობაში კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევა 1998
8 Diphtheria epidemic in Georgia. Positive result of mass vaccination in Adjara, the epidemiological and serological investigations 1998
9 ცხოვრების წესის მოდიფიკაციების გავლენა არტერიული ჰიპერტენზიით ავადობაზე მესტიის რაიონის მოსახლეობაში 1999
10 CVD in displaced people in Georgia: Clinical-Epidemiological study 1999
11 Serological study of diphtheria epidemic in Georgia and the estimition cost/effectiveness of preventive activities 1999
12 კარდივასკულარულ დაავადებათა გავრცელება დევნილ მოსახლეობაში 2000
13 Clinical and economic aspects of diphtheria prevention in Georgia 2000
14 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის შეფასების თანამედროვე საინფორმაციო სისტემები და ქვეყანაში მათი დანერგვის აქტუალური საკითხები 2001
15 Public Health Service and Prevention of Infectious Diseases in Georgia 2002
16 საქართველოს გარემოს ჰიგიენის სამოქმედო ეროვნული გეგმა - "გარემო და ჯანმრთელობა" 2003
17 National Environmental Health Action Plan of Georgia 2003
18 იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი საქართველოში 2004
19 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო გზავნილების სახელმძღვანელო 2004
20 ჯანსაჟი კვება - ჯანმრთელობის მთავარი გასაღები 2005
21 Comparative analysis of nutrition policies in the WHO European Region 2006
22 გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი საქართველოში 2006
23 სურსათის კომპოზიციური ცხრილები 2009
24 ჯანსაჟი კვება / სპორცმენთა სწორი კვების ძირითადი პრინციპები 2010