პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


წიკლაური რობიზონ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სან ჰიგიენური(პროფილაქტიკური მედიცინა) ექიმი ეპიდემიოლოგი /
2 თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა ეკონომისტი /
3 ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ეპიდემიოლოგიის ეპიდემიოლოგი - პირველი კატეგორია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 რესპუბლიკური სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური სამსახური წამყვანი სპეციალისტი 10/10/1988 02/09/1994
2 დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი (CDC - Atlanta), ამიერკავკასიის (თბილისის) ოფისი ექსპერტი დაავადებათა პრევენციის სფეროში 04/05/1995 06/11/1996
3 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი) მთავარი სპეციალისტი - სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორი 10/09/1996 11/15/2000
4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი ეპიდემიოლოგიური განყოფილების უფროსი 09/04/2001 11/20/2003
5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი დაავადებათა პრევენციისა და ეპიდსიტუაციის მართვის სამმართველოს უფროსი 05/11/2004 10/16/2007
6 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ეპიდაფეთქებებზე რეაგირების სამმართველოს უფროსი 03/07/2007 12/08/2010
7 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 12/09/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის შეფასების თანამედროვე საინფორმაციო სისტემები და ქვეყანაში მათი დანერგვის აქტუალური საკითხები 2001
2 CVD in displaced people in Georgia: Clinical-Epidemiological study 1999
3 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკომუნიკაციო გზავნილების სახელმძღვანელო 2004
4 საქართველოს გარემოს ჰიგიენის სამოქმედო ეროვნული გეგმა - "გარემო და ჯანმრთელობა" 2003
5 ჰიპერტონული დაავადების გავრცელება მესტიის რაიონის მოსახლეობაში კლინიკურ-ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევა 1998
6 Comparative analysis of nutrition policies in the WHO European Region 2006
7 Diphtheria epidemic in Georgia. Positive result of mass vaccination in Adjara, the epidemiological and serological investigations 1998
8 ცხოვრების წესის მოდიფიკაციების გავლენა არტერიული ჰიპერტენზიით ავადობაზე მესტიის რაიონის მოსახლეობაში 1999
9 Diphtheria in Georgia 1996
10 კარდივასკულარულ დაავადებათა გავრცელება დევნილ მოსახლეობაში 2000
11 Hospitalized Diphtheria Case Study 1996
12 გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი საქართველოში 2006
13 იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი საქართველოში 2004
14 Serological study of diphtheria epidemic in Georgia and the estimition cost/effectiveness of preventive activities 1999
15 Public Health Service and Prevention of Infectious Diseases in Georgia 2002
16 The estimated cost/effectiveness of preventive activities in Georgia on example of diphtheria epidemic 1998
17 ჯანსაჟი კვება / სპორცმენთა სწორი კვების ძირითადი პრინციპები 2010
18 ჯანსაჟი კვება - ჯანმრთელობის მთავარი გასაღები 2005
19 სურსათის კომპოზიციური ცხრილები 2009
20 Diphtheria epidemic in Georgia. The epidemiological and serological investigations 1998
21 Diphtheria epidemic in Georgia. Clinical-Epidemiological Study 1997
22 Serologic study of the Response to One Dose of Diphtheria Toxoid(TD) Vaccine among Adults in Kakheti Region,Georgia 1997
23 National Environmental Health Action Plan of Georgia 2003
24 Clinical and economic aspects of diphtheria prevention in Georgia 2000