თუ სწავლა გინდა
   
ჩაჩანიძე რუსუდან

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • r.chachanidze@ug.edu.ge

ბიო

რუსუდან ჩაჩანიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი, სტრატეგიული მენეჯმენტისა და ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ლექტორი 2012 წლიდან. საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის დოქტორანტი. რუსუდანი ჩართულია ევროკავშირის პროექტში, რომელიც მიზნად ისახავს სამეწარმეო განათლების დანერგვას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. იგი მიწვეულია ევროპის სხვა და სხვა უნივერსიტეტებში ლექციების წასაკითხად და გამოცდილების გასაზიარებლად.  ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.