პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ცქირია ზურაბ

,

  • tskiria@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკოსი,მათემატიკის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მყარი ტანის ფიზიკის კათედრის უფროსი ლაბორანტი 1985 1993
2 ბანკი ”ევრაზია” გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 1993 1998
3 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო კადრების განყოფილების უფროსი 1999 1999
4 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000 2000
5 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე 2001 2001
6 თბილისის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 2001 2001
7 განათლების სამინისტრო განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტის სახელმძღვანელოებითა და დამხმარე სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფის ქვეკომპონენტის უფროსი 2002 2003
8 განათლების სამინისტრო საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტის დირექტორი 2003 2004
9 სადისტრიბუციო კომპანია ”პლასტიკ ტრეიდი” გაყიდვების მენეჯერი 2004 2006
10 საქართველოს უნივერსიტეტი პრორექტორი 2006 2011
11 საქართველოს უნივერსიტეტი IT განვითარების სამსახურის უფროსი 01/01/2012 01/01/2014
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ვიცე-კანცლერი IT განვითარების დარგში 01/01/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი