თუ სწავლა გინდა
   
ცქირია ზურაბ

მოწვეული ლექტორი, პრორექტორი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების დარგში,

  • tskiria@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მათემატიკოსი,მათემატიკის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ვიცე-კანცლერი IT განვითარების დარგში 2014
2 საქართველოს უნივერსიტეტი IT განვითარების სამსახურის უფროსი 2012 2014
3 საქართველოს უნივერსიტეტი პრორექტორი 2006 2011
4 სადისტრიბუციო კომპანია ”პლასტიკ ტრეიდი” გაყიდვების მენეჯერი 2005 2006
5 განათლების სამინისტრო საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტის დირექტორი 2003 2004
6 განათლების სამინისტრო განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტის სახელმძღვანელოებითა და დამხმარე სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფის ქვეკომპონენტის უფროსი 2002 2003
7 თბილისის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 2001 2001
8 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000 2000
9 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე 2000 2001
10 თბილისის მერიის განათლების სამმართველო კადრების განყოფილების უფროსი 1999 1999
11 ბანკი ”ევრაზია” გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 1993 1998
12 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მყარი ტანის ფიზიკის კათედრის უფროსი ლაბორანტი 1985 1993

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი