თუ სწავლა გინდა
   
დევიძე გელა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • g.devidze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა-მათემათიკა Sep 1 2005 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკის Jul 8 1982 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ჯავახიშვილის თსუ მთავარი მეცნიერ მკვლევარი 2012.01.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი